VAS Amsterdam heeft ten doel het scheppen van voorwaarden ter ontplooiing en ontwikkeling van het individu en de gemeenschap op veschillende vlakken:

 • lichamelijke (shaririek),
 • geestelijke/spirituele (aatmiek),
 • sociaal-maatschappelijke (samadjiek) en
 • culturele (sanskritiek)

Dit doet zij met in achtneming van de tien grondbeginselen van de Arya Samaj (zie hier meer over de grondbeginselen).

VAS Amsterdam wil haar doel bereiken door:

 • Het beheren en exploiteren van een gebouw/centrum of ruimte waarin de vereniging activiteiten kan organiseren in algemene zin. Voor zover toestemmin/vergunning is verkregen van de bevoegde autoriteiten zal het centrum tevens locatie zijn voor huwelijksvoltrekkingen;
 • het bevorderen van de dialoog tussen religieuze, levensbeschouwelijke en maatschappelijke organisaties van niet Arya Samaj origine op lokaal, regionaal/provinciaal en landelijke niveau voor onderling begrip en respect;
 • het organiseren van bijeenkomsten, lezingen, workshops, congressen en ceremonieën ter bevordering van de saamhorigheid tussen de aanhangers van de Vedische leer onderling en de (Nederlandse) gemeenschap in het algemeen;
 • het samenwerken met nationale en internationale organisaties, die hetzelfde of een verwante doel nastreven;
 • het organiseren van activiteiten op het gebied van zang, dans, (podium) kunst en muziek;
 • het verzorgen van en (doen) uitgeven van schriftelijke, digitale periodieken, publicaties, artikelen en boeken met de bedoeling om educatief/informatief/spiritueel een bijdrage te leveren aan de lichamelijke, geestelijke, spirituele en sociaal-maatschappelijke welzijn;
 • het geven van humanitaire, materiele en immateriële hulp – al dan niet via erkende nationale en/of internationale organisaties bij omstandigheden, die dit noodzakelijk maken en naar oordeel van het bestuur van de vereniging