Ledenadministratie:

De Ledenadministratie bij Vaidiek Arya Samaj Amsterdam wordt gevoerd door de penningmeesters Randhir Mangre & Ramon Ramkisoen. U kunt hun bereiken via [email protected] Tevens zijn zij op de 2de zondag van de maand aanwezig tijdens de mandir diensten van Vaidiek Arya Samaj Amsterdam.

Aanmelden:

Aanmelden kan op verschillende manieren namelijk via de website middels onderstaand formulier of tijdens de mandir diensten.

Inschrijven nieuwe leden:

  Contributie 2023

  Als lid, die het Arya Samaj gedachtegoed uitdragen of deze willen uitdragen. Zij betalen een jaarlijkse contributie van € 50–. Dit komt neer op minder dan 5 euro per maand.

  Opzeggen:

  Het lidmaatschap dient schriftelijk voor het einde van het jaar beëindigd te worden. Dit kan door middel van een e-mail naar [email protected] Indien voor einde van het jaar geen schriftelijke opzegging door ons is ontvangen wordt het lidmaatschap automatisch verlengd en daardoor ook de contributieplicht voor het volgend jaar. Bij opzegging gedurende het jaar blijft de verplichting tot betaling over het lopend jaarbestaan.

  Wijzigingen:

  Alle wijzigingen die van belang zijn voor de ledenadministratie, zoals wijzigingen van adres, telefoon of email adressen kunt u via de mail sturen naar [email protected]